Авторско право

Създали сте стих или песен, нарисували сте картина, уловили сте с фотоапарата неповторим залез.... Чудите се какво да направите, за да предотвратите използването на създаденото произведение от друг без ваше съгласие или без заплащане на възнаграждение.  Или се питате дали фоновата музика в магазина, снимката в сайта ви, или някоя от фигурите върху опаковката на продукта ви не нарушават чужди права.

Ние ще отговорим на тези и други въпроси, отнасящи се до авторските права.

Изготвяме становища по авторско-правни казуси, договори за отстъпване на авторски права и поръчка на авторски произведения.

Осъществяваме процесуално представителство и защита в случай на нарушение на ваши авторски права или при претенции към вас, че сте нарушили чужди права.