Търговски марки

Търсите подходяща марка за бизнеса си или вече имате такава, но не сте я защитили. Опасявате се, че  някой може да я открадне или се чудите дали не нарушавате чужди права.

Доверете ни се. Ние ще направим предварително проучване за регистрабилност и по-ранни права и ще заявим за регистрация марката в България, ЕС или други избрани от вас страни. А в случай на оспорване и/или нарушение на марката ще защитаваме правата и интересите ви пред съответните административни и съдебни органи.

Предлагаме ежемесечен мониторинг на марките ви, който включва своевременно уведомяване и препоръки за действие.

Изготвяме лицензионни договори и договори за прехвърляне на права и извършваме необходимите действия за вписването им.

Следим срока на действие на марките и ви уведомяваме своевременно за подновяване на регистрацията.

Оставете грижата за марките си на нас и посветете времето си на бизнеса.