Изобретения и полезни модели

Измислили сте нов метод за рециклиране на гуми, нов състав на лепило или нова пелетна горелка. Искате да защитите труда си, но не знаете как.

Ние ще ви помогнем във всички етапи на закрила на създадения метод, състав или устройство -  ще направим проучване за ниво на техниката и ще изготвим описание на изобретението/полезния модел; ще подготвим и подадем необходимите документи за заявяване; ще ви представляваме в производството по издаване на патент/регистрация на полезен модел пред българското или европейското Патентно ведомство; ще ви помогнем да валидирате издадения европейски патент в избраните страни. 

Ще ви консултираме относно правата на изобретателя и заявителя; ако е необходимо ще изготвим договори за предоставяне на лицензия, за прехвърляне или обезпечение. Ще следим сроковете за плащане на годишните патентни такси и ще ви уведомяваме своевременно.

Ако някой нарушава патента ви или твърди, че вие нарушавате неговия, ще защитим правата и интересите ви пред съда и/или Патентното ведомство.