Нелоялна конкуренция

Конкурент предлага продукт, който имитира вашия, привлича клиенти с неверни или подвеждащи твърдения за несъществуващи предимства или разпространява неверни твърдения, които увреждат доброто ви име. Или срещу вас е подаден сигнал за нелоялна конкуренция. Как да се защитите?

Потърсете ни. Ние ще анализираме казуса и ще ви предложим подходящата стратегия за защита. Ще изпратим предупредителни писма до конкурента, който ви имитира и ще изложим аргументирано възражение  на  отправените към вас претенции за нелоялна практика.

Ще изготвим споразумение за извънсъдебно уреждане на спора, а при невъзможност за постигане на такова, ще защитаваме правата и интересите ви пред Комисията за защита на конкуренцията и съда.