Иванка Пакиданска – старши партньор

Иванка е основател на патентно-правна кантора ЕВРОТОН ПАТЕНТ (2000). Преди това (1993-1999) е била партньор в патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“.

Магистър инженер (Технически университет София), магистър по право (ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”), специализация „Правна закрила на индустриалната собственост“ (УНСС), специализация „Маркетинг и мениджмънт“ (Linz Universität, Австрия);

Адвокат, член на САК, лицензиран представител по индустриална собственост за изобретения, полезни модели, марки и дизайни, европейски представител по марки и дизайни, европейски патентен адвокат, сертифициран оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, сертифициран оценител на дизайн и приложни изкуства.

Член на Дисциплинарната комисия на Европейския патентен институт (epi) от 2013, член на съвета на epi (от 2017), член на изпитната комисия на КНОБ за придобиване на оценителска правоспособност "Права на индустриалната и интелектуална собственост и други фактически отношения".

Езици: английски, руски