Магдалена Радулова  - асоцииран партньор

Магдалена се присъедини към екипа през 2017 г. Преди това е била последователно началник отдел „Правен” и директор на дирекция „Марки и географски означения” в Патентното ведомство на Р. България.

Магистър по право (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”), магистър френска филология (СУ „Св.Климент Охридски“), специализация „Правна закрила на обекти на интелектуалната собственост” (Технически университет София).

Адвокат, член на САК, лицензиран представител по индустриална собственост за изобретения, полезни модели, марки и дизайни;  Европейски представител по марки и дизайни.

Член на Управителния съвет и на Бюджетния комитет на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (2011-2016).

Езици: френски, английски