Кристиан Пакидански  – консултант по индустриална собственост

Кристиан е член на екипа от самото начало през 2000 г.

Предприемачество и мендижмънт (Колеж по бизнес и финанси), право (Нов Български университет), специализация „Правна закрила на обекти на интелектуалната собственост (Технически Университет София).

Езици: английски, руски