Диана Димитрова -  асоцииран адвокат

 Диана е част от екипа от ноември 2014 г. Преди това е работила последователно в АД „Камбуров и съдружници“ и в правния отдел на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (стажантска програма).

Магистър по право (СУ „Св.Климент Охридски“); докторант в УНСС в научна специалност „Изобретателство, авторско и патентно право“ (от 2019 г.)

Адвокат, член на САК, лицензиран представител по индустриална собственост за изобретения, полезни модели, марки и дизайни; европейски представител по марки и дизайни; сертифициран оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.

Езици: английски, френски, испански