Решение по дело Т-328/17 на Общия съд
21.01.2021

На 20.01.2021 г. Общият съд на Европейския съюз се произнесе повторно с решение по дело Т-328/17.


Делото е интересно с това, че Съдът на ЕС и в двете си инстанции изследва въпроса за отличителността на колективните марки и стига до заключението, че отличителността на тези марки не може да бъде преценявана по специален начин само заради факта, че марката е колективна. 

Решениeто на Съда на ЕС може да намерите тук: http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-328/17